Klassenstufe 8

Klasse 8a Herr Hewener
Klasse 8b Frau Math
Klasse 8c Herr Barbian
Klasse 8d Herr Müller C. 2

Klassenstufe 9

Klasse 9a Frau Ewen
Klasse 9b Herr Ortinau
Klasse 9c Frau Weidemann-Meyer
Klasse 9d Herr Müller C. 1